Alle alt-codes op jouw toetsenbord

Alt-codes zijn super handig voor mensen met een numeriek gedeelte op het toetsenbord. Je weet wel dat rechterdeel met de nummers.

Met alt-codes kun je tekens en symbolen typen die anders niet te vinden zijn. Deze lijst is alleen voor Windows-gebruikers.

Wat zijn alt-codes?

Alt-codes zijn een knoppencombinatie van de alt-knop en wat cijfers. Hiermee krijg je vervolgens een uniek symbool of speciaal teken. De meeste symbolen zul je niet vaak gebruiken maar sommigen misschien wel. Het is dan handig om te weten wat de exacte alt-code is, zodat je deze altijd snel kan typen.

Overzicht van alle alt-codes

Hieronder vind je een overzicht van alle alt-codes met een beschrijving en hoe je dit typt.

SymboolAlt-codeBeschrijving
Alt + 1Blije emoticon
Alt + 2Zwarte emoticon
Alt + 3Hartje
Alt + 4Ruit
Alt + 5Klaveren
Alt + 6Schoppen
Alt + 7Kleine punt
Alt + 8Klein gevuld vierkant
Alt + 9Leeg cirkeltje
Alt + 10Gevuld vierkant
Alt + 11Mannelijk symbool
Alt + 12Vrouwelijk symbool
Alt + 13Muzieknoot
Alt + 14Muzieknoot met vlag
Alt + 15Zonnetje
Alt + 16Rechthoekige pijl naar rechts
Alt + 17Rechthoekige pijl naar links
Alt + 18Pijl omhoog en omlaag
Alt + 19Dubbel uitroepteken
Alt + 20Paragraafsymbool
§Alt + 21Sectieteken
Alt + 22Horizontale lijn
Alt + 23Pijl omhoog en omlaag met basislijn
Alt + 24Pijl omhoog
Alt + 25Pijl omlaag
Alt + 26Pijl naar rechts
Alt + 27Pijl naar links
Alt + 28Rechte hoek
Alt + 29Pijl naar links en rechts
Alt + 30Pijl omhoog
Alt + 31Pijl omlaag
!Alt + 33Uitroepteken
Alt + 34Dubbele aanhalingsteken
#Alt + 35Hashtag
$Alt + 36Dollarteken
%Alt + 37Procentteken
&Alt + 38Ampersand
Alt + 39Aanhalingsteken
(Alt + 40Opening haakje
)Alt + 41Sluiting haakje
*Alt + 42Ster
+Alt + 43Plus-teken
,Alt + 44Komma
Alt + 45Min-teken
.Alt + 46Punt
/Alt + 47Schuine streep
0Alt + 48Cijfer nul
1Alt + 49Cijfer één
2Alt + 50Cijfer twee
3Alt + 51Cijfer drie
4Alt + 52Cijfer vier
5Alt + 53Cijfer vijf
6Alt + 54Cijfer zes
7Alt + 55Cijfer zeven
8Alt + 56Cijfer acht
9Alt + 57Cijfer negen
:Alt + 58Dubbele punt
;Alt + 59Puntkomma
<Alt + 60Kleiner-dan-teken
=Alt + 61Is-gelijk-teken
>Alt + 62Groter-dan-teken
?Alt + 63Vraagteken
@Alt + 64Apenstaartje
AAlt + 65Hoofdletter A
BAlt + 66Hoofdletter B
CAlt + 67Hoofdletter C
DAlt + 68Hoofdletter D
EAlt + 69Hoofdletter E
FAlt + 70Hoofdletter F
GAlt + 71Hoofdletter G
HAlt + 72Hoofdletter H
IAlt + 73Hoofdletter I
JAlt + 74Hoofdletter J
KAlt + 75Hoofdletter K
LAlt + 76Hoofdletter L
MAlt + 77Hoofdletter M
NAlt + 78Hoofdletter N
OAlt + 79Hoofdletter O
PAlt + 80Hoofdletter P
QAlt + 81Hoofdletter Q
RAlt + 82Hoofdletter R
SAlt + 83Hoofdletter S
TAlt + 84Hoofdletter T
UAlt + 85Hoofdletter U
VAlt + 86Hoofdletter V
WAlt + 87Hoofdletter W
XAlt + 88Hoofdletter X
YAlt + 89Hoofdletter Y
ZAlt + 90Hoofdletter Z
[Alt + 91Opening blokhaakje
\Alt + 92Achterwaartse schuine streep
]Alt + 93Sluiting blokhaakje
^Alt + 94Dakje
_Alt + 95Laag streepje
`Alt + 96Accent grave
aAlt + 97Kleine letter a
bAlt + 98Kleine letter b
cAlt + 99Kleine letter c
dAlt + 100Kleine letter d
eAlt + 101Kleine letter e
fAlt + 102Kleine letter f
gAlt + 103Kleine letter g
hAlt + 104Kleine letter h
iAlt + 105Kleine letter i
jAlt + 106Kleine letter j
kAlt + 107Kleine letter k
lAlt + 108Kleine letter l
mAlt + 109Kleine letter m
nAlt + 110Kleine letter n
oAlt + 111Kleine letter o
pAlt + 112Kleine letter p
qAlt + 113Kleine letter q
rAlt + 114Kleine letter r
sAlt + 115Kleine letter s
tAlt + 116Kleine letter t
uAlt + 117Kleine letter u
vAlt + 118Kleine letter v
wAlt + 119Kleine letter w
xAlt + 120Kleine letter x
yAlt + 121Kleine letter y
zAlt + 122Kleine letter z
{Alt + 123Opening accolade
|Alt + 124Verticale streep
}Alt + 125Sluiting accolade
~Alt + 126Tilde
Alt + 127Huisje
ÇAlt + 128Hoofdletter C met cedille
üAlt + 129Kleine letter u met umlaut
éAlt + 130Kleine letter e met accent acute
âAlt + 131Kleine letter a met accent circonflexe
äAlt + 132Kleine letter a met umlaut
àAlt + 133Kleine letter a met accent grave
åAlt + 134Kleine letter a met ring
çAlt + 135Kleine letter c met cedille
êAlt + 136Kleine letter e met accent circonflexe
ëAlt + 137Kleine letter e met umlaut
èAlt + 138Kleine letter e met accent grave
ïAlt + 139Kleine letter i met umlaut
îAlt + 140Kleine letter i met accent circonflexe
ìAlt + 141Kleine letter i met accent grave
ÄAlt + 142Hoofdletter A met umlaut
ÅAlt + 143Hoofdletter A met ring
ÉAlt + 144Hoofdletter E met accent acute
æAlt + 145Kleine ligatuur ae
ÆAlt + 146Hoofdletter Ligatuur AE
ôAlt + 147Kleine letter o met accent circonflexe
öAlt + 148Kleine letter o met umlaut
òAlt + 149Kleine letter o met accent grave
ûAlt + 150Kleine letter u met accent circonflexe
ùAlt + 151Kleine letter u met accent grave
ÿAlt + 152Kleine letter y met umlaut
ÖAlt + 153Hoofdletter O met umlaut
ÜAlt + 154Hoofdletter U met umlaut
øAlt + 155Kleine letter o met schuine streep
£Alt + 156Brits pond-teken
ØAlt + 157Hoofdletter O met schuine streep
×Alt + 158Vermenigvuldigingsteken
ƒAlt + 159Function-teken
áAlt + 160Kleine letter a met accent acute
íAlt + 161Kleine letter i met accent acute
óAlt + 162Kleine letter o met accent acute
úAlt + 163Kleine letter u met accent acute
ñAlt + 164Kleine letter n met tilde
ÑAlt + 165Hoofdletter N met tilde
ªAlt + 166Vrouwelijk ordinaalteken
ºAlt + 167Mannelijk ordinaalteken
¿Alt + 168Omgekeerd vraagteken
Alt + 169Omgekeerd auteursteken
¬Alt + 170Logisch NIET-teken
½Alt + 171Eén-half-teken
¼Alt + 172Eén-kwart-teken
¡Alt + 173Omgekeerd uitroepteken
«Alt + 174Dubbele chevron naar links
»Alt + 175Dubbele chevron naar rechts
Alt + 176Licht blokje
Alt + 177Medium blokje
Alt + 178Donker blokje
Alt + 179Verticale lijn
Alt + 180Rechter T
ÁAlt + 181Hoofdletter A met accent acute
ÂAlt + 182Hoofdletter A met accent circonflexe
ÀAlt + 183Hoofdletter A met accent grave
©Alt + 184Copyright-teken
Alt + 185Dubbele T aan de rechterkant
Alt + 186Dubbele verticale lijn
Alt + 187Dubbele bovenste rechterhoek
Alt + 188Dubbele onderste rechterhoek
¢Alt + 189Cent-teken
¥Alt + 190Yen-teken
Alt + 191Rechter bovenhoek
Alt + 192Linker onderhoek
Alt + 193T met naar beneden wijzende punt
Alt + 194T met naar boven wijzende punt
Alt + 195T met naar rechts wijzende punt
Alt + 196Horizontale lijn
Alt + 197T met kruispunt
ãAlt + 198Kleine letter a met tilde
ÃAlt + 199Hoofdletter A met tilde
Alt + 200Dubbele onderste linkerhoek
Alt + 201Dubbele bovenste linkerhoek
Alt + 202T met naar beneden wijzende streep
Alt + 203T met naar boven wijzende streep
Alt + 204Dubbele T aan de linkerkant
Alt + 205Dubbele horizontale lijn
Alt + 206Grote kruising
¤Alt + 207 
ðAlt + 208Kleine letter eth
ÐAlt + 209Hoofdletter Eth
ÊAlt + 210Hoofdletter E met accent circonflexe
ËAlt + 211Hoofdletter E met umlaut
ÈAlt + 212Hoofdletter E met accent grave
ıAlt + 213Kleine letter i zonder punt
ÍAlt + 214Hoofdletter I met accent acute
ÎAlt + 215Hoofdletter I met accent circonflexe
ÏAlt + 216Hoofdletter I met umlaut
Alt + 217Rechter onderhoek
Alt + 218Linker bovenhoek
Alt + 219Massief blok
Alt + 220Onderste helft blok
Alt + 221Linker helft blok
Alt + 222Rechter helft blok
Alt + 223Bovenste helft blok
αAlt + 224Griekse kleine letter alpha
ßAlt + 225Kleine letter beta
ΓAlt + 226Griekse hoofdletter gamma
πAlt + 227Griekse kleine letter pi
ΣAlt + 228Griekse hoofdletter sigma
σAlt + 229Griekse kleine letter sigma
µAlt + 230Griekse letter mu
τAlt + 231Griekse kleine letter tau
ΦAlt + 232Griekse hoofdletter phi
θAlt + 233Griekse kleine letter theta
ΩAlt + 234Griekse hoofdletter omega
δAlt + 235Griekse kleine letter delta
Alt + 236Oneindig-teken
φAlt + 237Griekse kleine letter phi
εAlt + 238Griekse kleine letter epsilon
Alt + 239Doorsnede-teken
Alt + 240Identiek-teken
±Alt + 241Plus-min-teken
Alt + 242Groter dan of gelijk aan-teken
Alt + 243Kleiner dan of gelijk aan-teken
Alt + 244Top integraal
Alt + 245Onderste integraal
÷Alt + 246Delingsteken
Alt + 247Ongeveer-teken
°Alt + 248Graadteken
Alt + 249Bolletje
·Alt + 250Middelpunt-teken
Alt + 251Vierkantswortel-teken
Alt + 252Superscript n
²Alt + 253Superscript 2
Alt + 254Vierkant-teken
 Alt + 255Spatie
ĀAlt + 256Hoofdletter A met macron
āAlt + 257Kleine letter a met macron
ĂAlt + 258Hoofdletter A met breve
ăAlt + 259Kleine letter a met breve
ĄAlt + 260Hoofdletter A met ogonek
ąAlt + 261Kleine letter a met ogonek
ĆAlt + 262Hoofdletter C met accent acute
ćAlt + 263Kleine letter c met accent acute
ĈAlt + 264Hoofdletter C met accent circonflexe
ĉAlt + 265Kleine letter c met accent circonflexe
ĊAlt + 266Hoofdletter C met punt
ċAlt + 267Kleine letter c met punt
ČAlt + 268Hoofdletter C met caron
čAlt + 269Kleine letter c met caron
ĎAlt + 270Hoofdletter D met caron
ďAlt + 271Kleine letter d met caron
ĐAlt + 272Hoofdletter D met doorstreepte stang
đAlt + 273Kleine letter d met doorstreepte stang
ĒAlt + 274Hoofdletter E met macron
ēAlt + 275Kleine letter e met macron
ĔAlt + 276Hoofdletter E met breve
ĕAlt + 277Kleine letter e met breve
ĖAlt + 278Hoofdletter E met punt
ėAlt + 279Kleine letter e met punt
ĘAlt + 280Hoofdletter E met ogonek
ęAlt + 281Kleine letter e met ogonek
ĚAlt + 282Hoofdletter E met caron
ěAlt + 283Kleine letter e met caron
ĜAlt + 284Hoofdletter G met accent circonflexe
ĝAlt + 285Kleine letter g met accent circonflexe
ĞAlt + 286Hoofdletter G met breve
ğAlt + 287Kleine letter g met breve
ĠAlt + 288Hoofdletter G met punt
ġAlt + 289Kleine letter g met punt
ĢAlt + 290Hoofdletter G met cedille
ģAlt + 291Kleine letter g met cedille
ĤAlt + 292Hoofdletter H met accent circonflexe
ĥAlt + 293Kleine letter h met accent circonflexe
ĦAlt + 294Hoofdletter H met streep
ħAlt + 295Kleine letter h met streep
ĨAlt + 296Hoofdletter I met tilde
ĩAlt + 297Kleine letter i met tilde
ĪAlt + 298Hoofdletter I met macron
īAlt + 299Kleine letter i met macron
ĬAlt + 300Hoofdletter I met breve
ĭAlt + 301Kleine letter i met breve
ĮAlt + 302Hoofdletter I met ogonek
įAlt + 303Kleine letter i met ogonek
İAlt + 304Hoofdletter I met punt
ıAlt + 305Kleine letter i zonder punt
IJAlt + 306Hoofdletter IJ
ijAlt + 307Kleine letter IJ
ĴAlt + 308Hoofdletter J met accent circonflexe
ĵAlt + 309Kleine letter j met accent circonflexe
ĶAlt + 310Hoofdletter K met cedille
ķAlt + 311Kleine letter k met cedille
ĸAlt + 312Kleine letter kraan
ĹAlt + 313Hoofdletter L met accent acute
ĺAlt + 314Kleine letter l met accent acute
ĻAlt + 315Hoofdletter L met cedille
ļAlt + 316Kleine letter l met cedille
ĽAlt + 317Hoofdletter L met caron
ľAlt + 318Kleine letter l met caron
ĿAlt + 319Hoofdletter L met middenpunt
ŀAlt + 320Kleine letter l met middenpunt
ŁAlt + 321Hoofdletter L met streep
łAlt + 322Kleine letter l met streep
ŃAlt + 323Hoofdletter N met accent acute
ńAlt + 324Kleine letter n met accent acute
ŅAlt + 325Hoofdletter N met cedille
ņAlt + 326Kleine letter n met cedille
ŇAlt + 327Hoofdletter N met caron
ňAlt + 328Kleine letter n met caron
ʼnAlt + 329Kleine letter n met apostrof
ŊAlt + 330Hoofdletter Eng
ŋAlt + 331Kleine letter Eng
ŌAlt + 332Hoofdletter O met macron
ōAlt + 333Kleine letter o met macron
ŎAlt + 334Hoofdletter O met breve
ŏAlt + 335Kleine letter o met breve
ŐAlt + 336Hoofdletter O met dubbele accent aigu
őAlt + 337Kleine letter o met dubbele accent aigu
ŒAlt + 338Hoofdletter OE
œAlt + 339Kleine letter oe
ŔAlt + 340Hoofdletter R met accent acute
ŕAlt + 341Kleine letter r met accent acute
ŖAlt + 342Hoofdletter R met cedille
ŗAlt + 343Kleine letter r met cedille
ŘAlt + 344Hoofdletter R met caron
řAlt + 345Kleine letter r met caron
ŚAlt + 346Hoofdletter S met accent acute
śAlt + 347Kleine letter s met accent acute
ŜAlt + 348Hoofdletter S met accent circonflexe
ŝAlt + 349Kleine letter s met accent circonflexe
ŞAlt + 350Hoofdletter S met cedille
şAlt + 351Kleine letter s met cedille
ŠAlt + 352Hoofdletter S met caron
šAlt + 353Kleine letter s met caron
ŢAlt + 354Hoofdletter T met cedille
ţAlt + 355Kleine letter t met cedille
ŤAlt + 356Hoofdletter T met caron
ťAlt + 357Kleine letter t met caron
ŦAlt + 358Hoofdletter T met streep
ŧAlt + 359Kleine letter t met streep
ŨAlt + 360Hoofdletter U met tilde
ũAlt + 361Kleine letter u met tilde
ŪAlt + 362Hoofdletter U met macron
ūAlt + 363Kleine letter u met macron
ŬAlt + 364Hoofdletter U met breve
ŭAlt + 365Kleine letter u met breve
ŮAlt + 366Hoofdletter U met ring boven
ůAlt + 367Kleine letter u met ring boven
ŰAlt + 368Hoofdletter U met dubbele accent aigu
űAlt + 369Kleine letter u met dubbele accent aigu
ŲAlt + 370Hoofdletter U met ogonek
ųAlt + 371Kleine letter u met ogonek
ŴAlt + 372Hoofdletter W met accent circonflexe
ŵAlt + 373Kleine letter w met accent circonflexe
ŶAlt + 374Hoofdletter Y met accent circonflexe
ŷAlt + 375Kleine letter y met accent circonflexe
ŸAlt + 376Hoofdletter Y met trema
ŹAlt + 377Hoofdletter Z met accent acute
źAlt + 378Kleine letter z met accent acute
ŻAlt + 379Hoofdletter Z met punt
żAlt + 380Kleine letter z met punt
ŽAlt + 381Hoofdletter Z met caron
žAlt + 382Kleine letter z met caron
ſAlt + 383Lange s
ƀAlt + 384Kleine letter b met streep
ƁAlt + 385Hoofdletter B met haakje naar rechts
ƂAlt + 386Hoofdletter B met streep
ƃAlt + 387Kleine letter b met streep en haakje
ƄAlt + 388Hoofdletter B met haakje naar links
ƅAlt + 389Kleine letter b met haakje naar links
ƆAlt + 390Hoofdletter open o
ƇAlt + 391Hoofdletter C met haakje naar rechts
ƈAlt + 392Kleine letter c met haakje naar rechts
ƉAlt + 393Hoofdletter D met haakje naar rechts
ƊAlt + 394Hoofdletter D met haakje naar links
ƋAlt + 395Hoofdletter D met omgekeerd haakje
ƌAlt + 396Kleine letter d met omgekeerd haakje
ƍAlt + 397Kleine letter d met haakje naar links
ƎAlt + 398Hoofdletter omgekeerde E
ƏAlt + 399Hoofdletter gespiegelde e
ƐAlt + 400Hoofdletter open E
ƑAlt + 401Hoofdletter F met haakje naar rechts
ƒAlt + 402Kleine letter f met haakje naar rechts
ƓAlt + 403Hoofdletter G met haakje naar rechts
ƔAlt + 404Hoofdletter gamma
ƕAlt + 405Kleine letter hv
ƖAlt + 406Hoofdletter I zonder punt
ƗAlt + 407Hoofdletter I met haakje naar boven
ƘAlt + 408Hoofdletter K met haakje naar rechts
ƙAlt + 409Kleine letter k met haakje naar rechts
ƚAlt + 410Kleine letter l met haakje naar rechts
ƛAlt + 411Kleine letter lamda
ƜAlt + 412Hoofdletter omgekeerde M
ƝAlt + 413Hoofdletter N met haakje naar rechts
ƞAlt + 414Kleine letter n met haakje naar rechts
ƟAlt + 415Hoofdletter O met schuine streep
ƠAlt + 416Hoofdletter O met hoed
ơAlt + 417Kleine letter o met hoed
ƢAlt + 418Hoofdletter oe
ƣAlt + 419Kleine letter oe
ƤAlt + 420Hoofdletter P met haakje naar rechts
ƥAlt + 421Kleine letter p met haakje naar rechts
ƦAlt + 422Hoofdletter R met haakje naar rechts
ƧAlt + 423Hoofdletter S met haakje naar rechts
ƨAlt + 424Kleine letter s met haakje naar rechts
ƩAlt + 425Hoofdletter sigma met haakje
ƪAlt + 426Hoofdletter gespiegelde ezh
ƫAlt + 427Kleine letter gespiegelde ezh
ƬAlt + 428Hoofdletter T met haakje naar rechts
ƭAlt + 429Kleine letter t met haakje naar rechts
ƮAlt + 430Hoofdletter T met haakje naar links
ƯAlt + 431Hoofdletter U met hoed
ưAlt + 432Kleine letter u met hoed
ƱAlt + 433Hoofdletter upsilon met haakje
ƲAlt + 434Hoofdletter upsilon met haakje naar rechts
ƳAlt + 435Hoofdletter Y met haakje naar rechts
ƴAlt + 436Kleine letter y met haakje naar rechts
ƵAlt + 437Hoofdletter Z met haakje naar rechts
ƶAlt + 438Kleine letter z met haakje naar rechts
ƷAlt + 439Hoofdletter gespiegelde E
ƸAlt + 440Hoofdletter E met haakje naar boven
ƹAlt + 441Kleine letter e met haakje naar boven
ƺAlt + 442Kleine letter e met haakje naar links
ƻAlt + 443Kleine letter j met haakje naar links
ƼAlt + 444Hoofdletter R met haakje naar links
ƽAlt + 445Kleine letter r met haakje naar links
ƾAlt + 446Kleine letter r met omgekeerd haakje
ƿAlt + 447Kleine letter r met haakje naar rechts
ǀAlt + 448Verticale lijn
ǁAlt + 449Dubbele verticale lijn
ǂAlt + 450Dubbele verticale lijn met middenstreep
ǃAlt + 451Uitroepteken
DŽAlt + 452Hoofdletter DZ met caron
DžAlt + 453Hoofdletter Dz met caron
džAlt + 454Kleine letter dz met caron
LJAlt + 455Hoofdletter LJ
LjAlt + 456Hoofdletter Lj
ljAlt + 457Kleine letter lj
NJAlt + 458Hoofdletter NJ
NjAlt + 459Hoofdletter Nj
njAlt + 460Kleine letter nj
ǍAlt + 461Hoofdletter A met caron
ǎAlt + 462Kleine letter a met caron
ǏAlt + 463Hoofdletter I met caron
ǐAlt + 464Kleine letter i met caron
ǑAlt + 465Hoofdletter O met caron
ǒAlt + 466Kleine letter o met caron
ǓAlt + 467Hoofdletter U met caron
ǔAlt + 468Kleine letter u met caron
ǕAlt + 469Hoofdletter U met dubbele accent aigu
ǖAlt + 470Kleine letter u met dubbele accent aigu
ǗAlt + 471Hoofdletter U met dubbele accent grave
ǘAlt + 472Kleine letter u met dubbele accent grave
ǙAlt + 473Hoofdletter U met dubbele accent circonflexe
ǚAlt + 474Kleine letter u met dubbele accent circonflexe
ǛAlt + 475Hoofdletter U met dubbele korte haakjes
ǜAlt + 476Kleine letter u met dubbele korte haakjes
ǝAlt + 477Kleine letter gespiegelde e
ǞAlt + 478Hoofdletter A met dubbele accent aigu
ǟAlt + 479Kleine letter a met dubbele accent aigu
ǠAlt + 480Hoofdletter A met dubbele accent grave
ǡAlt + 481Kleine letter a met dubbele accent grave
ǢAlt + 482Hoofdletter AE met macron
ǣAlt + 483Kleine letter ae met macron
ǤAlt + 484Hoofdletter G met streep
ǥAlt + 485Kleine letter g met streep
ǦAlt + 486Hoofdletter G met caron
ǧAlt + 487Kleine letter g met caron
ǨAlt + 488Hoofdletter K met caron
ǩAlt + 489Kleine letter k met caron
ǪAlt + 490Hoofdletter O met haakje naar rechts
ǫAlt + 491Kleine letter o met haakje naar rechts
ǬAlt + 492Hoofdletter O met haakje naar links
ǭAlt + 493Kleine letter o met haakje naar links
ǮAlt + 494Hoofdletter EZH met caron
ǯAlt + 495Kleine letter ezh met caron
ǰAlt + 496Kleine letter j met haakje
DZAlt + 497Hoofdletter DZ met streep
DzAlt + 498Hoofdletter Dz met streep
dzAlt + 499Kleine letter dz met streep
ǴAlt + 500Hoofdletter G met accent circonflexe
ǵAlt + 501Kleine letter g met accent circonflexe
ǶAlt + 502Hoofdletter H met streep
ǷAlt + 503Hoofdletter Wynn
ǸAlt + 504Hoofdletter N met accent grave
ǹAlt + 505Kleine letter n met accent grave
ǺAlt + 506Hoofdletter A met accent circonflexe
ǻAlt + 507Kleine letter a met accent circonflexe
ǼAlt + 508Hoofdletter AE met accent acute
ǽAlt + 509Kleine letter ae met accent acute
ǾAlt + 510Hoofdletter O met schuine streep en accent acute
ǿAlt + 511Kleine letter o met schuine streep en accent acute
ȀAlt + 512Hoofdletter A met dubbele accent circonflexe
ȁAlt + 513Kleine letter a met dubbele accent circonflexe
ȂAlt + 514Hoofdletter A met dubbele accent grave
ȃAlt + 515Kleine letter a met dubbele accent grave
ȄAlt + 516Hoofdletter E met dubbele accent circonflexe
ȅAlt + 517Kleine letter e met dubbele accent circonflexe
ȆAlt + 518Hoofdletter E met dubbele accent grave
ȇAlt + 519Kleine letter e met dubbele accent grave
ȈAlt + 520Hoofdletter I met dubbele accent circonflexe
ȉAlt + 521Kleine letter i met dubbele accent circonflexe
ȊAlt + 522Hoofdletter I met dubbele accent grave
ȋAlt + 523Kleine letter i met dubbele accent grave
ȌAlt + 524Hoofdletter O met dubbele accent circonflexe
ȍAlt + 525Kleine letter o met dubbele accent circonflexe
ȎAlt + 526Hoofdletter O met dubbele accent grave
ȏAlt + 527Kleine letter o met dubbele accent grave
ȐAlt + 528Hoofdletter R met dubbele accent circonflexe
ȑAlt + 529Kleine letter r met dubbele accent circonflexe
ȒAlt + 530Hoofdletter R met dubbele accent grave
ȓAlt + 531Kleine letter r met dubbele accent grave
ȔAlt + 532Hoofdletter U met dubbele accent circonflexe
ȕAlt + 533Kleine letter u met dubbele accent circonflexe
ȖAlt + 534Hoofdletter U met dubbele accent grave
ȗAlt + 535Kleine letter u met dubbele accent grave
ȘAlt + 536Hoofdletter S met coma
șAlt + 537Kleine letter s met coma
ȚAlt + 538Hoofdletter T met coma
țAlt + 539Kleine letter t met coma
ȜAlt + 540Hoofdletter yogh
ȝAlt + 541Kleine letter yogh
ȞAlt + 542Hoofdletter H met haakje naar beneden
ȟAlt + 543Kleine letter h met haakje naar beneden
ȠAlt + 544Hoofdletter N met haakje naar links
ȡAlt + 545Kleine letter d met haakje naar rechts en haakje naar links
ȢAlt + 546Hoofdletter ou
ȣAlt + 547Kleine letter ou
ȤAlt + 548Hoofdletter EZH met haakje naar rechts
ȥAlt + 549Kleine letter ezh met haakje naar rechts
ȦAlt + 550Hoofdletter A met punt
ȧAlt + 551Kleine letter a met punt
ȨAlt + 552Hoofdletter E met cedille
ȩAlt + 553Kleine letter e met cedille
ȪAlt + 554Hoofdletter O met punt
ȫAlt + 555Kleine letter o met punt
ȬAlt + 556Hoofdletter O met haakje naar links en punt
ȭAlt + 557Kleine letter o met haakje naar links en punt
ȮAlt + 558Hoofdletter O met punt en haakje naar rechts
ȯAlt + 559Kleine letter o met punt en haakje naar rechts
ȰAlt + 560Hoofdletter O met haakje naar rechts en punt
ȱAlt + 561Kleine letter o met haakje naar rechts en punt
ȲAlt + 562Hoofdletter Y met streep
ȳAlt + 563Kleine letter y met streep
ȴAlt + 564Kleine letter l met streep
ȵAlt + 565Kleine letter n met streep
ȶAlt + 566Kleine letter t met streep
ȷAlt + 567Kleine letter j met punt
ȸAlt + 568Hoofdletter db
ȹAlt + 569Kleine letter db
ȺAlt + 570Hoofdletter A met haakje naar rechts en streep
ȻAlt + 571Hoofdletter C met streep
ȼAlt + 572Kleine letter c met streep
ȽAlt + 573Hoofdletter L met streep en haakje naar rechts
ȾAlt + 574Hoofdletter T met streep en haakje naar rechts
ȿAlt + 575Kleine letter s met streep en haakje naar rechts
ɀAlt + 576Kleine letter z met streep en haakje naar rechts
ɁAlt + 577Hoofdletter glottisslag
ɂAlt + 578Kleine letter glottisslag
ɃAlt + 579Hoofdletter B met haakje naar rechts
ɄAlt + 580Hoofdletter U met streep
ɅAlt + 581Hoofdletter V met haakje naar beneden
ɆAlt + 582Hoofdletter E met haakje naar rechts en streep
ɇAlt + 583Kleine letter e met haakje naar rechts en streep
ɈAlt + 584Hoofdletter J met haakje naar beneden
ɉAlt + 585Kleine letter j met haakje naar beneden
ɊAlt + 586Hoofdletter Q met haakje naar rechts
ɋAlt + 587Kleine letter q met haakje naar rechts
ɌAlt + 588Hoofdletter R met haakje naar beneden
ɍAlt + 589Kleine letter r met haakje naar beneden
ɎAlt + 590Hoofdletter Y met haakje naar beneden
ɏAlt + 591Kleine letter y met haakje naar beneden
ɐAlt + 592Kleine letter a met haakje naar beneden
ɑAlt + 593Kleine letter alpha
ɒAlt + 594Kleine letter turned alpha
ɓAlt + 595Kleine letter b met haakje naar rechts
ɔAlt + 596Kleine letter open o
ɕAlt + 597Kleine letter c met haakje naar beneden
ɖAlt + 598Kleine letter d met haakje naar rechts
ɗAlt + 599Kleine letter d met haakje naar beneden
ɘAlt + 600Kleine letter reversed e
əAlt + 601Kleine letter schuin e
ɚAlt + 602Kleine letter schuin e met haakje naar rechts
ɛAlt + 603Kleine letter epsilon
ɜAlt + 604Kleine letter reversed epsilon
ɝAlt + 605Kleine letter reversed epsilon met haakje naar rechts
ɞAlt + 606Kleine letter gespiegelde epsilon
ɟAlt + 607Kleine letter dotless j met haakje naar rechts
ɠAlt + 608Kleine letter g met haakje naar rechts
ɡAlt + 609Kleine letter script g
ɢAlt + 610Hoofdletter G met haakje naar rechts
ɣAlt + 611Kleine letter gamma
ɤAlt + 612Hoofdletter ram’s horn
ɥAlt + 613Kleine letter h met haakje naar rechts
ɦAlt + 614Kleine letter hengel
ɧAlt + 615Kleine letter hengel met haakje naar beneden
ɨAlt + 616Kleine letter i met haakje naar beneden
ɩAlt + 617Kleine letter iota
ɪAlt + 618Hoofdletter iota
ɫAlt + 619Kleine letter l met streep onderkant
ɬAlt + 620Kleine letter l met streep door de stam
ɭAlt + 621Kleine letter l met haakje naar rechts
ɮAlt + 622Kleine letter lambda met haakje naar rechts
ɯAlt + 623Kleine letter turned m
ɰAlt + 624Kleine letter turned m met haakje naar rechts
ɱAlt + 625Kleine letter m met haakje naar rechts
ɲAlt + 626Kleine letter n met haakje naar rechts
ɳAlt + 627Kleine letter n met haakje naar beneden
ɴAlt + 628Hoofdletter N met haakje naar beneden
ɵAlt + 629Kleine letter barred o
ɶAlt + 630Hoofdletter oe
ɷAlt + 631Kleine letter gespiegelde oe
ɸAlt + 632Hoofdletter phi
ɹAlt + 633Kleine letter turned r
ɺAlt + 634Kleine letter turned r met haakje naar rechts
ɻAlt + 635Kleine letter r met haakje naar rechts
ɼAlt + 636Kleine letter r met haakje naar beneden
ɽAlt + 637Kleine letter r met haakje naar beneden en haakje naar rechts
ɾAlt + 638Kleine letter r met haakje naar rechts en haakje naar beneden
ɿAlt + 639Kleine letter r met haakje naar rechts en haakje naar beneden en haakje naar links
ʀAlt + 640Hoofdletter r met haakje naar beneden
ʁAlt + 641Hoofdletter turned r
ʂAlt + 642Kleine letter s met haakje naar beneden
ʃAlt + 643Kleine letter es
ʄAlt + 644Kleine letter dotless j met haakje naar rechts en streep
ʅAlt + 645Kleine letter sv
ʆAlt + 646Kleine letter es met haakje naar beneden
ʇAlt + 647Kleine letter turned t
ʈAlt + 648Kleine letter t met haakje naar beneden
ʉAlt + 649Kleine letter barred u
ʊAlt + 650Kleine letter upsilon
ʋAlt + 651Kleine letter v met haakje naar beneden
ʌAlt + 652Hoofdletter v met dakje
ʍAlt + 653Hoofdletter w met haakje naar beneden
ʎAlt + 654Kleine letter turned y
ʏAlt + 655Hoofdletter y met haakje naar beneden
ʐAlt + 656Kleine letter z met haakje naar beneden
ʑAlt + 657Kleine letter z met haakje naar beneden en haakje naar rechts
ʒAlt + 658Kleine letter ezh
ʓAlt + 659Kleine letter ezh met haakje naar rechts
ʔAlt + 660Hoofdletter glottisslag met haakje naar rechts
ʕAlt + 661Hoofdletter inversie glottisslag
ʖAlt + 662Hoofdletter reverse epsilon
ʗAlt + 663Hoofdletter gespiegelde C
ʘAlt + 664Hoofdletter cirkel
ʙAlt + 665Hoofdletter B met haakje naar beneden
ʚAlt + 666Hoofdletter open e
ʛAlt + 667Hoofdletter G met haakje naar beneden
ʜAlt + 668Hoofdletter H met haakje naar beneden
ʝAlt + 669Hoofdletter j met haakje naar beneden
ʞAlt + 670Hoofdletter k met haakje naar beneden
ʟAlt + 671Hoofdletter L met haakje naar beneden
ʠAlt + 672Hoofdletter Q met haakje naar beneden
ʡAlt + 673Hoofdletter inverted glottisslag
ʢAlt + 674Hoofdletter reversed glottisslag
ʣAlt + 675Hoofdletter D met haakje naar rechts en streep
ʤAlt + 676Hoofdletter dz
ʥAlt + 677Hoofdletter dz met haakje naar rechts
ʦAlt + 678Hoofdletter ts
ʧAlt + 679Hoofdletter ts met haakje naar rechts
ʨAlt + 680Hoofdletter tc
ʩAlt + 681Hoofdletter en met haakje naar rechts
ʪAlt + 682Hoofdletter eng
ʫAlt + 683Hoofdletter en met haakje naar links en haakje naar rechts
ʬAlt + 684Hoofdletter turned m met haakje naar beneden
ʭAlt + 685Hoofdletter turned m met haakje naar beneden en haakje naar rechts
ʮAlt + 686Hoofdletter turned m met haakje naar beneden en haakje naar links en haakje naar rechts
ʯAlt + 687Hoofdletter turned m met haakje naar beneden en haakje naar links
ʰAlt + 688Superscript kleine letter h
ʱAlt + 689Superscript kleine letter h met haakje naar rechts
ʲAlt + 690Superscript kleine letter j
ʳAlt + 691Superscript kleine letter r
ʴAlt + 692Superscript kleine letter r met haakje naar rechts
ʵAlt + 693Superscript kleine letter turned r
ʶAlt + 694Superscript kleine letter turned r met haakje naar rechts
ʷAlt + 695Superscript kleine letter w
ʸAlt + 696Superscript kleine letter y
ʹAlt + 697Superscript prime
ʺAlt + 698Superscript dubbele aanhalingstekens
ʻAlt + 699Open enkel aanhalingsteken
ʼAlt + 700Aanhalingsteken
ʽAlt + 701Enkel aanhalingsteken
ʾAlt + 702Modifier letter r met haakje naar beneden
ʿAlt + 703Modifier letter r met haakje naar boven
ˀAlt + 704Modifier letter r met glottisslag
ˁAlt + 705Modifier letter inverted glottisslag
˂Alt + 706Kleiner-dan teken
˃Alt + 707Groter-dan teken
˄Alt + 708Dakje
˅Alt + 709Onderkant dakje
ˆAlt + 710Dakje
ˇAlt + 711Caron
ˈAlt + 712Accent aigu
ˉAlt + 713Macron
ˊAlt + 714Accent grave
ˋAlt + 715Accent grave
ˌAlt + 716Afbrekingsteken
ˍAlt + 717Laag streepje
ˎAlt + 718Modifier letter low vertical line
ˏAlt + 719Modifier letter high vertical line
ːAlt + 720Puntjes
ˑAlt + 721Verticaal half-kolom teken
˒Alt + 722Halfkrommingsteken naar rechts
˓Alt + 723Halfkrommingsteken naar links
˔Alt + 724Onderkant halfkrommingsteken naar rechts
˕Alt + 725Onderkant halfkrommingsteken naar links
˖Alt + 726Modifier letter raised tone mark
˗Alt + 727Laag streepje
˘Alt + 728Breve
˙Alt + 729Punt bovenaan
˚Alt + 730Ring
˛Alt + 731Ogonek
˜Alt + 732Tilde
˝Alt + 733Dubbele accent
˞Alt + 734Modifier letter extra-high tone bar
˟Alt + 735Modifier letter high tone bar
ˠAlt + 736Modifier letter mid tone bar
ˡAlt + 737Superscript kleine letter l
ˢAlt + 738Superscript kleine letter s
ˣAlt + 739Superscript kleine letter x
ˤAlt + 740Modifier letter small reversed glottal stop
˥Alt + 741Modifier letter extra-high tone contour
˦Alt + 742Modifier letter high tone contour
˧Alt + 743Modifier letter mid tone contour
˨Alt + 744Modifier letter low tone contour
˩Alt + 745Modifier letter extra-low tone contour
˪Alt + 746Modifier letter raised inverted mrp tone
˫Alt + 747Modifier letter lowered inverted mrp tone
ˬAlt + 748Modifier letter raised mrp tone
˭Alt + 749Modifier letter lowered mrp tone
ˮAlt + 750Modifier letter extra-low mrp tone
˯Alt + 751Modifier letter extra-high mrp tone
˰Alt + 752Modifier letter extra-low plus high
˱Alt + 753Modifier letter plus high minus low
˲Alt + 754Modifier letter plus low minus high
˳Alt + 755Modifier letter plus low
˴Alt + 756Modifier letter plus high
˵Alt + 757Modifier letter minus low
˶Alt + 758Modifier letter minus high
˷Alt + 759Modifier letter minus high minus low
˸Alt + 760Modifier letter minus low plus high
˹Alt + 761Modifier letter minus high plus low
˺Alt + 762Modifier letter dot above right
˻Alt + 763Modifier letter dot below left
˼Alt + 764Modifier letter comma above right
˽Alt + 765Modifier letter comma below right
˾Alt + 766Modifier letter left tack below
˿Alt + 767Modifier letter right tack below
Alt + 0128Euro-teken
Alt + 0111Mannelijk symbool
Alt + 0124Vrouwelijk symbool

Dit zijn alle alt-codes die wij hebben kunnen vinden. Heb jij er nog een paar? Laat een reactie hieronder weten welke het is!

Je kunt veel tekens ook typen met de shift-knop of op een andere manier. Zie deze pagina voor andere mogelijkheden.

PC Guru
Logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0